INNOVATIVE MARKET ACCESS

A pioneering vision on market access, health economics and price and reimbursement trajectories which are competitive and rewarding.

INNOVATIVE ORGANIZATION

Organizational structure innovation and new workflow processes can make significant differences in reaching company goals.

UNLOCK
your full potential
01.
Sens Workshops

See our Sens workshops to discover your true potential and power.

02.
Silence for peace
new initiative

20 Mei 2017

silence for peace is a new peace initiative in response to the conflict and tumult in the world that arises between different races, religions and communities. Peace begins in the heart of each person and radiates out.

Silence is the missing voice in public debate. Politics can only offer external solutions. Slowing down and embracing silence enables ‘inner’ solutions to emerge. Both are needed.
Silence is a language that bridges all communities, cultures and religions.

Read More
NEWS UPDATE

Posterpresentatie van bachelorscripties – Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Gent

Posterpresentatie van bachelorscripties
Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Gent

Naar aanleiding van het opleidingsonderdeel “Farmaceutische Bachelor Proef (FaBaP)” aan de Gentse Universiteit (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen) stellen de studenten een poster voor waarop hun experimenteel werk van de bachelorscriptie staat samengevat. Deze proeven werden uitgevoerd in de diverse onderzoekslaboratoria van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, zodat een brede waaier van farmaceutisch georiënteerde onderwerpen en technieken hier aan bod komt: synthese van actieve moleculen, extractie van planten, toxicologische evaluatie, bereiding van topische en orale preparaten, microbiële, chemische en fysicochemische kwaliteitscontrole. De studenten staan ter beschikking van het publiek om tijdens de posterpresentatie een korte toelichting te houden over hun werk en vragen te beantwoorden.

Er zal ook een jury aanwezig zijn die de posters met hun presentaties zal beoordelen. Deze jury weerspiegelt de brede beroepswereld die later op onze afgestudeerden een beroep zal doen en omvat afgevaardigden uit zowel internationale als kleine en middelgrote ondernemingen actief in gezondheidsproducten, hospitalen, klinische laboratoria, ministerie van volksgezondheid, diverse beroepsverenigingen en professoren. Echter, ook familie, vrienden, studenten en wetenschappers geïnteresseerd in gezondheidsproducten en geneesmiddelen zijn van harte welkom bij dit formele afsluiten van de bacheloropleiding: het is een uniek moment om hun kennis en kunde na 3 jaar universitaire studies te waarderen en om nu reeds kennis te maken met deze nieuwe lichting farmaceutische wetenschappers die eraan komt.

Wanneer 27 Juni 2016 (9uur-15uur).

Waar Campus Heymans, FFW (afrit UZ),

Ottergemse Steenweg 460 of Harelbekestraat 72, B-9000 Gent.

Kosten Gratis!